2013

Diváci:

1.Romance rytířské doby (režie: Jan Hubáček, FMK UTB 2014, 29 minut, hraný)

2. Numbers (režie: Robert Hloz, FMK UTB 2012, 10 minut, hraný)

3. O šunce (režie: Eliška Chytková, FMK UTB 2012, 6 minut, animovaný)

Zvláštní cena: Pouť (režie: Pavel Mašek, FMK UTB 2013, 21 minut, dokumentární)

Vibe
Sledujte nás